Klient

Firma Rad-Pik specjalizuje się szeroko pojętym doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Założenia

Naszym zadaniem było całkowite przebudowanie dotychczasowego wizerunku firmy, począwszy od logotypu. Wymaganiem nowej wersji serwisu internetowego była użyteczność, reponsywność oraz prostota nawigacji. Nadrzędnym celem było odświeżenie wizerunku firmy w Internecie. Stworzyliśmy miejsce, gdzie Klient znajdzie wszystkie interesujące go informacje dotyczące firmy, pogrupowane w intuicyjny i logiczny sposób.

Realizacja

Przed przystąpieniem do prac nad projektem graficznym przeprowadziliśmy dokładną analizę poprzedniego serwisu internetowego. Na bazie otrzymanych wyników zoptymalizowaliśmy ścieżki użytkowników oraz zaprojektowaliśmy logiczną strukturę treści. Wyróżnia się ona funkcjonalnym i spójnym układem. Następnie rozpoczęliśmy projektowanie graficzne. Wykorzystaliśmy wiele nowoczesnych rozwiązań jak efekty parallax. Strona została wdrożona zgodnie z zasadami Responsive Web Design.

Zakres prac

  • Opracowanie architektury informacji
  • Przygotowanie makiet funkcjonalnych
  • Projektowanie graficzne
  • Wdrożenie serwisu internetowego
  • Responsive Web Design
  • Badania z użytkownikami
  • Obsługa powdrożeniowa
  • Doradztwo technologiczne
Menu